Monday, 12 December 2011


TIPS - MATEMATIK ITU MUDAH!
Description: http://1.bp.blogspot.com/_Fdfg8HepdqM/S6AXWXYplqI/AAAAAAAAAeI/YIPCvJSr7_A/s320/kaRTUN1.png
Berikut ada beberapa langkah/tips yang boleh anda ikuti untuk menguasai subjek Matematik dengan mudah.

1. Jangan gunakan kalkulator semasa membuat latihan Matematik.
Dengan menggunakan kalkulator menyebabkan anda tidak dapat mengingati sifir dengan baik, kurang cekap mengira , mendarab, membahagi nombor2, malah tidak tahu meletak titik perpuluhan apabila operasi Matematik tersebut menggunakan nombor2 perpuluhan.

Anda boleh menggunakan kalkulator untuk menyemak jawapan anda. Walaubagaimana pun kemahiran menggunakan kalkulator juga perlu untk menjawab soalan Matematik kertas 1 semasa peperiksaan.

2. Selalu bertanyakan kawan, guru atau sesiapa sahaja yang boleh membantu kita menyelesaikan masalah dalam pembelajaran Matematik.

3. Jangan bertangguh apabila anda tidak faham kaedah penyelesaian atau operasinya. Usahakan berkali-kali tanpa jemu sehingga anda dapat memahaminya. Kalau tidak anda akan lebih tertekan apabila guru anda mula beralih kepada topik yang lain, dan masalah dalam pembelajaran Matematik menjadi semakin banyak untuk diseselaikan.

4. Memahami Konsep Matematik. Apabila pelajar dapat memahami konsep dengan jelas semua penyelesaian Matematik menjadi mudah. Rujuk kepada guru anda bagaimana hendak memahami konsep pada setiap topik yang anda pelajari.

5. "Workout" sekurang-kurangnya 20 hingga 30 soalan sehari mana-mana soalan / topik yang anda kenalpasti yang menjadi masalah kepada anda selama ini. Jika anda berjaya menjawab lebih daripada 3/4 atau betul sekurang-kurangnya 8 daripada 10 daripada soalan-soalan tersebut, anda berjaya. Kalau tak, anda seharusnya mengulangi semula latihan tersebut sehingga berjaya. Cuba dan cuba lagi.

6. Jangan "give-up". Berputus asa akan menjadikan pembelajaran Matematik anda semakin teruk prestasinya. Matematik adalah satu subjek yang menarik tapi mencabar. Hanya orang yang sanggup menempuh cabaran sahaja yang akan berjaya.

7. Ulangkaji berterusan. Ualngkaji secara berterusan akan membantu anda mengingati formula, menemukan anda dengan kepelbagaian kaedah dan akan merangsang minat anda untuk belajar Matematik.

8. Mengajar orang lain. Apabila anda memahami sesuatu operasi penyelesaian Matematik, walau semudah mana pun, cuba ajarkannya kepada orng lain. Dengan mengajar kepada orang lain akan menambah ingatan anda dan meningkatkan kemahiran dalam Matematik.

9. Matematik menajamkan minda. Apabila anda mengulangkaji sesuatu pelajaran dan rasa mengantuk, kembali kepada latihan Matematik untuk seketika, dan teruskan semula belajar matapelajaran tersebut. Latihan Matematik boleh menajamkan minda anda, jadi selang selikan ulangkaji anda dengan jadual belajar yang efektif. Setiap orang mempunyai gaya belajar dan pelbagai kecerdasan.

10. Yakin, anda bijak Matematik! Apabila anda mengamalkan tip-tips di atas, insyaAllah kemahiran anda dalam Matematik akan bertambah. Ini akan membuatkan anda semakin yakin kerana prestasi Matematik anda didapati meningkat dari semasa kesemasa. Yakin lah, anda boleh!
"PRACTICE MAKES PERFECT"
Operasi Tambah
Kuiz

Arahan : Taipkan jawapan anda di dalam kotak jawapan dan tekan kekunci "JAWAB". Anda dikehendaki menjawab semua sepuluh soalan dalam masa 10 minit. Anda hanya diberi tiga kali percubaan sahaja untuk menjawab setiap soalan . Selamat mencuba.
 1. Suatu nombor apabila di tambah dengan 656 menjadi 76 890 .
  Apakah nombor tersebut?


 2. 490 + 13 400 =


 3. 656 + 7 890 =


 4. 6 892 + 191 =


 5. Nyatakan hasil tambah nilai digit 4 dan 9 dalam nombor 34 956 .


 6. 16 434 + 6 666 =


 7. 987 + 19 =


 8. 115 650 + 169 =


 9. 17 + 13 + 60 343 =


 10. 89 103 + 994 =

Thursday, 8 December 2011

Example 2

Create a story from the number sentence given.
You may use these words.
Cyber Electronic Sdn. Bhd., distributed, compact discs, pieces, Sabah, Sarawak, total number.

                           350 790  +  204 856  =  555 646

Cyber Electronic Sdn. Bhd. distributed 350 790 pieces of compact discs to Sabah and 204 856 pieces to Sarawak. The total number of compact discs distributed was 555 646 pieces.

Let's practise

Create a story from the number sentence given.
You may use these words.
Sarah Stationary, ordered, blue marker pens, red marker pens, total number.

                                        542 083  +  135 926  =  678 009

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
Solve problems involving addition

Example 1

The table shows the number of books in libraries in three towns.
What is the total number of books in all these 3 libraries?

                    Towns                    Number of books

                 Kota Ehsan                      285 176
                 Kota Aman                          9 546
                 Kota Takzim                    174 095


Given        :           Number of books in 3 libraries : 285 176, 9 546  and  174 095

Asked for  :           Total number of books

Operation  :            Addition

Solve

                  285 176  +  9 546  +  174 095  =  
                                 
                                              11   21               
                                              285 176 
                                                  9 546
                                          +  174 095  
                                        ____________
                                              468 817
                                        ____________  
  Check                                 11   21               
                                              285 176 
                                                  9 546
                                          +  174 095  
                                        ____________
                                              468 817
                                        ____________  

 
                             285 176  +  9 546  +  174 095  =  468 817

                                The total number of books is 468 817
Let's practise


1.  A post office received 93 152 letters to be delivered in June and 347 018 letters to be delivered  
     in July. How many letters did the post office receive in June and July?

2.  The number of vehicles that passed through the Saga Toll Plaza in three weeks was 334 825, 440
      937 and 141 783. Find the total number of vehicles that passed through the plaza in the three   
      weeks. 
                                             


                                     

 

Sunday, 27 November 2011

Example 2

           549 078  +  286 949  +  54 832  =  --------                                Add using pairs of 10.
                                                                                                               First, add the ones,
                                                                                                               then add the tens.

                                 121 11
                                 549 078                    
                                 286 949
                     +            54 832
                    ----------------------
                                 890 859
                     ----------------------

                                8  +  9  +  2  =  8  +  2  +  9
                                                     =  10  +  9
                                                     =  19

                         1  +  7  +  4  +  3  =  7  +  3  +  4  +  1
                                                      =  10  +  5
                                                      =  15

Then, proceed with hundreds, thousands, ten thousands and hundred thousands.

                                   549 078  +  286 949  +  54 832  =  890 859 

Let's practise

1.  253 024  +  41 253  +  2 701  =
2.  463 015  +  235 184  +  8 428  =

3.  323 064  +  42 635  +  353 655  =
Example 3


                289 205  +  364 628  +  8 565  +  3 860  =


                                  122 11
                                  289 205
                                  364 628
                                      8 565
                         +           3 860
                        _______________
                                  666 258
                        _______________

Add using doubles.
Start from the ones and move towards the bigger place value. 

                                            5  +  8  +  5  =  5  +  5  +  8
                                                                = 10  +  8
                                                                = 18

                                   1  +  2  +  6  +  6  =  1  +  2  +  6  +  6
                                                                =  3  + 12 
                                                                = 15

                                   289 205  +  364 628  +  8 565  +  3 860  = 666 258

Let's Practise

1.  41 341  +  320 432  +  4 103  +  2 020  =

2.  342  956  + 298 614  +  195 495  +  6 547  =

3.  652 848  +  64 950  +  180 263  +  6 028  =

 

Sunday, 20 November 2011

ADDITION WITHIN 1 000 000

Add two to four numbers

Example 1

Number of computers sold:
    
      Bandar Aman  :  136 253
      Kota Damai     :  201 724

Find the total number of computers sold in Bandar Aman and Kota Damai.

                      
                              136 253  +  201 724  =  -------


1. Estimate the answer

          136 253    --------          140 000
          201 724   ---------     +  200 000                    Round off to the nearest ten thousand
                                            --------------
                                                340 000
                                            --------------

2. Arrange the numbers and perform the operation

                                     136 253
                               +    201 724                            Arrange the numbers according to place values.
                               ----------------                         Add starting from the ones.
                                     337 977
                               ----------------

3. Check if the answer is reasonable

            Is  337 977 a reasonable answer?
           Yes, because 337 977 is close to 340 000.


                    136 253  +  201 724  =  337 977

Let's practise 

                    1.  202 164  +  257 813  =

                    2.  101 131  +  257 826  =


                    3.  462 157  +  205 340  =