Monday, 12 December 2011

Operasi Tambah
Kuiz

Arahan : Taipkan jawapan anda di dalam kotak jawapan dan tekan kekunci "JAWAB". Anda dikehendaki menjawab semua sepuluh soalan dalam masa 10 minit. Anda hanya diberi tiga kali percubaan sahaja untuk menjawab setiap soalan . Selamat mencuba.
 1. Suatu nombor apabila di tambah dengan 656 menjadi 76 890 .
  Apakah nombor tersebut?


 2. 490 + 13 400 =


 3. 656 + 7 890 =


 4. 6 892 + 191 =


 5. Nyatakan hasil tambah nilai digit 4 dan 9 dalam nombor 34 956 .


 6. 16 434 + 6 666 =


 7. 987 + 19 =


 8. 115 650 + 169 =


 9. 17 + 13 + 60 343 =


 10. 89 103 + 994 =

No comments:

Post a Comment